Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
PET for Schools На компютър София 17.05.2019 от: 10/05 до: 19/05 25.04.2019 249.00 лв. Регистрирай се
FCE На компютър София 08.06.2019 от: 31/05 до: 09/06 13.05.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Враца 11.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 22.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 11.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 14.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 11.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 22.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Бургас 11.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 22.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Видин 11.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 22.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Пазарджик 11.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 22.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Плевен 11.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 22.04.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Плевен 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 23.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Враца 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 23.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 23.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Гоце Делчев 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 23.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Бургас 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 23.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Видин 12.06.2019 от: 07/06 до: 17/06 23.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Монтана 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 23.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Пазарджик 12.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 23.04.2019 385.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Дупница 13.06.2019 от: 08/06 до: 18/06 24.04.2019 150.00 лв. Регистрирай се
CPE На хартия София 13.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 24.04.2019 395.00 лв. Регистрирай се
CPE На хартия Бургас 13.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 24.04.2019 395.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Дупница 13.06.2019 от: 08/06 до: 18/06 24.04.2019 145.00 лв. Регистрирай се
CPE На хартия Видин 13.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 24.04.2019 395.00 лв. Регистрирай се
CPE На хартия Гоце Делчев 13.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 24.04.2019 395.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Дупница 13.06.2019 от: 08/06 до: 18/06 24.04.2019 147.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия София 14.06.2019 от: 09/06 до: 19/06 24.04.2019 147.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Силистра 14.06.2019 от: 09/06 до: 19/06 24.04.2019 150.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия София 14.06.2019 от: 09/06 до: 19/06 24.04.2019 150.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Силистра 14.06.2019 от: 09/06 до: 19/06 24.04.2019 145.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Силистра 14.06.2019 от: 09/06 до: 19/06 24.04.2019 147.00 лв. Регистрирай се
FCE for Schools На компютър Силистра 15.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 16.05.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър Силистра 15.06.2019 от: 07/06 до: 16/06 16.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Габрово 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 365.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия София 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 249.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Казанлък 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Русе 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Стара Загора 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Благоевград 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 365.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Велико Търново 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 249.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Сливен 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Дупница 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 365.00 лв. Регистрирай се
YLE Movers На хартия Кърджали 22.06.2019 от: 17/06 до: 27/06 02.05.2019 147.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Ямбол 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Велико Търново 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 365.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Дупница 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 249.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Пазарджик 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Казанлък 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Ловеч 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Ямбол 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 365.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Кърджали 22.06.2019 от: 17/06 до: 27/06 02.05.2019 150.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия София 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 239.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Габрово 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Сливен 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Пловдив 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Стара Загора 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Дупница 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 239.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Пазарджик 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 365.00 лв. Регистрирай се
YLE Starters На хартия Кърджали 22.06.2019 от: 17/06 до: 27/06 02.05.2019 145.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Русе 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Ловеч 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Благоевград 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
KET for Schools На хартия Кърджали 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 239.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Дупница 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Пловдив 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Велико Търново 22.06.2019 от: 14/06 до: 23/06 02.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър Велико Търново 29.06.2019 от: 21/06 до: 30/06 30.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На компютър София 13.07.2019 от: 05/07 до: 14/07 13.06.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE На компютър Велико Търново 13.07.2019 от: 05/07 до: 14/07 13.06.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CPE На компютър София 13.07.2019 от: 05/07 до: 14/07 13.06.2019 395.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 20.07.2019 от: 12/07 до: 21/07 20.06.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 24.07.2019 от: 19/07 до: 28/07 12.06.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Перник 24.07.2019 от: 19/07 до: 28/07 12.05.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 25.07.2019 от: 19/07 до: 28/07 13.06.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Перник 25.07.2019 от: 19/07 до: 28/07 13.06.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE На компютър София 09.08.2019 от: 02/08 до: 11/08 18.07.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На компютър София 10.08.2019 от: 02/08 до: 11/08 19.07.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 22.08.2019 от: 16/08 до: 25/08 11.07.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 23.08.2019 от: 16/08 до: 25/08 11.07.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 12.10.2019 от: 04/10 до: 13/10 29.08.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 19.10.2019 от: 11/10 до: 20/10 04.09.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 02.11.2019 от: 25/10 до: 03/11 19.09.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 09.11.2019 от: 01/11 до: 10/11 26.09.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия София 03.12.2019 от: 29/11 до: 08/12 22.10.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 04.12.2019 от: 29/11 до: 08/12 23.10.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CPE На хартия София 05.12.2019 от: 29/11 до: 08/12 24.10.2019 395.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Ямбол 06.06.2027 от: 05/06 до: 06/06 01.06.2027 1.00 лв. Регистрирай се