Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
FCE На хартия София 03.12.2019 от: 29/11 до: 08/12 22.10.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия София 04.12.2019 от: 29/11 до: 08/12 23.10.2019 385.00 лв. Регистрирай се
CPE На хартия София 05.12.2019 от: 29/11 до: 08/12 24.10.2019 395.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Варна 14.12.2019 от: 06/12 до: 15/12 31.10.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Стара Загора 14.12.2019 от: 06/12 до: 15/12 31.10.2019 385.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия Стара Загора 14.12.2019 от: 06/12 до: 15/12 31.10.2019 249.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Варна 14.12.2019 от: 06/12 до: 15/12 31.10.2019 385.00 лв. Регистрирай се
PET for Schools На хартия София 14.12.2019 от: 06/12 до: 15/12 31.10.2019 249.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Хасково 14.12.2019 от: 06/12 до: 15/12 31.10.2019 365.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Велико Търново 14.12.2019 от: 06/12 до: 15/12 31.10.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Хасково 14.12.2019 от: 06/12 до: 15/12 31.10.2019 385.00 лв. Регистрирай се
FCE На хартия Стара Загора 14.12.2019 от: 06/12 до: 15/12 31.10.2019 365.00 лв. Регистрирай се
CAE На хартия Велико Търново 14.12.2019 от: 06/12 до: 15/12 31.10.2019 385.00 лв. Регистрирай се
YLE Flyers На хартия Ямбол 06.06.2027 от: 05/06 до: 06/06 01.06.2027 1.00 лв. Регистрирай се