Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На компютър София 16.09.2017 от: 09/09 до: 16/09 31.08.2017 369.00 лв.