Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
TKT (1 Module) На хартия София 27.05.2017 03.04.2017 89.00 лв.