Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
TKT (3 Modules) На хартия София 27.05.2017 30.03.2017 267.00 лв.