Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
TKT (3 Modules) На хартия София 27.05.2017 30.03.2017 267.00 лв. Регистрирай се