Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На хартия Видин 20.07.2017 от: 14/07 до: 22/07 09.06.2017 369.00 лв.