Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
FCE На хартия Пазарджик 07.10.2017 от: 29/09 до: 07/10 24.08.2017 349.00 лв.