Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
TKT (1 Module) На хартия Бургас 10.03.2018 22.01.2018 95.00 лв. Регистрирай се