Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
TKT (1 Module) На хартия Пловдив 19.05.2018 26.03.2018 95.00 лв.