Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
TKT (2 Modules) На хартия Пловдив 19.05.2018 26.03.2018 190.00 лв.