Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
FCE На компютър София 28.09.2018 от: 21/09 до: 28/09 12.09.2018 359.00 лв.