Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
FCE На хартия София 13.10.2018 от: 05/10 до: 13/10 31.08.2018 359.00 лв.