Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На хартия София 03.11.2018 от: 26/10 до: 03/11 20.09.2018 375.00 лв.