Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На хартия Велико Търново 09.12.2017 от: 24/11 до: 09/12 26.10.2017 369.00 лв.