Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
KET for Schools На хартия Стара Загора 09.12.2017 от: 01/12 до: 09/12 26.10.2017 229.00 лв.