Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На хартия София 21.04.2018 от: 13/04 до: 21/04 09.03.2018 375.00 лв.