Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
FCE На компютър София 14.07.2018 от: 06/07 до: 14/07 16.06.2018 359.00 лв.