Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
FCE На хартия София 23.08.2018 от: 17/08 до: 23/08 11.07.2018 359.00 лв.