Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На компютър Силистра 16.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 11.05.2018 375.00 лв.