Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
FCE for Schools На компютър Силистра 16.06.2018 от: 08/06 до: 16/06 11.05.2018 359.00 лв.