Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На хартия Ловеч 23.06.2018 от: 15/06 до: 23/06 25.04.2018 375.00 лв.