Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
FCE На хартия София 12.10.2019 от: 04/10 до: 13/10 29.08.2019 365.00 лв.