Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На хартия София 19.10.2019 от: 11/10 до: 20/10 05.09.2019 385.00 лв.