Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
PET for Schools На компютър София 18.05.2018 от: 11/05 до: 20/05 26.04.2018 245.00 лв.