Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На хартия София 09.02.2019 от: 01/02 до: 10/02 20.12.2018 385.00 лв.