Ниво

Вариант

Място на провеждане

Дата на изпита

Период за устен изпит

Краен срок за регистрация

Такса

Регистрирай се
CAE На хартия София 02.11.2019 от: 25/10 до: 03/11 19.09.2019 385.00 лв.