Key English Test (KET) е изпит за хора, които ежедневно използват писмен и устен английски на основно ниво. Изпитът покрива и четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане и говорене. Подготовката за изпита KET е популярен начин да подобрите тези умения, тъй като той предполага практически познания в широка гама от области от всекидневния живот.

За Вас ли е KET?
Можете ли....
• да използвате основно ниво на английски език?
• да разбирате несложен писмен английски?
• да общувате в позната ситуация?
• да разбирате кратки бележки и устни инструкции?
Ако това отговаря на Вашите умения, значи KET е точно за Вас.

Каква полза Ви носи сертификатът KET?
Cambridge ESOL е част от световно известния Университет Кеймбридж, прочут със своята история и традиции. Получаването на сертификат KET от Университета Кеймбридж е сериозно постижение и носи следните преимущества:
• сертификатът е безсрочен
• сертификатът е широко признат в академичните и бизнес среди по света.
• хиляди работодатели, университети и правителствени институции официално признават този сертификат за удостоверение владеене на език на ниво A2 от Европейската езикова рамка (CEFR).
• взимането на този сертификат Ви проправя път към по-високи нива и изпитите PЕТ, FCE, САЕ и СРЕ
• той Ви дава увереност да използвате практически езикови умения в реални ситуации.


С какво ще Ви помогне успешното полагане на KET?
КET отговаря на ниво A2 от Общата Европейска Езикова Рамка – интернационално призната база за сравнение за езикови умения. Рамката се състои от 6 нива от А1 до С2.

Например за ниво A2 се очаква човек да може:
• Да разбира изречения и често употребявани изрази, свързани с конкретно касаещи го ситуации (напр. основна информация за него и семейството му, пазаруване, местоположение на местни обекти, работа).
• Може да общува в рутинни ситуации, които изискват елементарен и директен обмен на информация по познати или ежедневни теми.
• Може да опише с елементарни езикови средства образованието и професията си, заобикалящата го среда и събития от първа необходимост.

Какво включва изпитът KET?
KET се състои от 3 компонента:

Четене и Писане: 1 час и 10 мин.
Слушане: 30 минути
Говорене: до 10 минути

Списък с изпитни дати за KET