Кеy English Test for Schools (КET for Schools) е сертификат, който удостоверява, че ученикът владее писмено и говоримо английски език на основно ниво. Изпитът има същия формат и ниво на сложност като изпита Key English Test (КET), но при него застъпената тематика е съобразена с опита и интересите на учениците. Изпитът покрива и четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане и говорене.

Защо КET for Schools?
• КET for Schools  е насочен специално към интересите на учениците и по този начин ги стимулира в изучаването на английски език.
• тъй като темите, застъпени в него, са съобразени с опита на учениците, той им дава самочувствие и увереност в знанията им по английски език.
• успешното полагане на КET for Schools вдъхновява учениците за полагане и на изпити за по-високи нива.
•  сертификатите на Cambridge ESOL дават на децата добър старт в живота, тъй като са международно признати от хиляди академични, правителствени и бизнес институции.

С какво ще Ви помогне успешното полагане на KET?
КET отговаря на ниво A2 от Общата Европейска Езикова Рамка – интернационално призната база за сравнение за езикови умения. Рамката се състои от 6 нива от А1 до С2.

Например за ниво A2 се очаква човек да може:
• Да разбира изречения и често употребявани изрази, свързани с конкретно касаещи го ситуации (напр. основна информация за него и семейството му, пазаруване, местоположение на местни обекти, работа).
• Може да общува в рутинни ситуации, които изискват елементарен и директен обмен на информация по познати или ежедневни теми.
• Може да опише с елементарни езикови средства образованието и професията си, заобикалящата го среда и събития от първа необходимост.

Подготовката за този изпит ще им даде тези практически езикови умения.

Какво включва изпитът KET for Schools?
KET се състои от 3 компонента:

Четене и Писане: 1 час и 10 мин.
Слушане: 30 минути
Говорене: 8-10 минути

Списък с изпитни дати за KET for Schools