Preliminary English Test (PET) е изпит за хора, които ежедневно използват писмен и устен английски на ниво леко напреднали. Изпитът покрива и четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане и говорене. Подготовката за изпита PET е популярен начин да подобрите тези умения, тъй като той предполага практически познания в широка гама области от всекидневния живот.

За Вас ли е PET?
Можете ли....
• да използвате английски във всекидневието си?
• да четете несложен текст от учебници и статии от списания?
• да пишете писма на познати Ви теми?
• да си водите записки по време на среща?
Ако това отговаря на Вашите умения, значи PET е точно за Вас.

Каква полза Ви носи сертификатът PET?
Cambridge ESOL е част от световно известния Университет Кеймбридж, прочут със своята история и традиции. Получаването на сертификат PET от Университета Кеймбридж е сериозно постижение и носи следните преимущества:
• сертификатът е безсрочен
• сертификатът е широко признат в академичните и бизнес среди по света.
• хиляди работодатели, университети и правителствени институции официално признават този сертификат за удостоверение владеене на език на ниво B1 от Европейската езикова рамка (CEFR).
• взимането на този сертификат Ви проправя път към по-високи нива и изпитите FCE, САЕ и СРЕ
• той Ви дава увереност да използвате практически езикови умения в реални ситуации.


С какво ще Ви помогне успешното полагане на PET?
PET отговаря на ниво B1 от Общата Европейска Езикова Рамка – интернационално призната база за сравнение за езикови умения. Рамката се състои от 6 нива от А1 до С2.

Например за ниво В1 се очаква човек да може:
• Да разбира основните моменти, когато носител на езика говори ясно по познати теми, свързани с работа, училище, свободно време.
• Може да се справи в повечето ситуации, които биха възникнали по време на пътуване в район, където се говори на езика.
• Може да произведе кратък свързан текст по теми, които са му познати или представляват интерес за него.
• Може да опише преживявания и събития, мечти, надежди и амбиции и накратко да изтъкне аргументи и доводи за мнението и плановете си.

Подготовката за този изпит ще Ви даде тези практически езикови умения.

Какво включва изпитът PET?
PET се състои от 3 компонента:

Четене и Писане: 1 час и 30 мин.
Слушане: 36 минути
Говорене: 10-12 минути

Списък с изпитни дати за PET