First Certificate in English (FCE) е изпит за хора, които ежедневно използват писмен и устен английски на ниво напреднали. Той е идеален за хора, които използват езика в работата или обучението си.

За Вас ли е FCE?

Можете ли....
• да разбирате различни видове текст?
• да си водите записки, докато някой говори на английски?
• да водите разговор на различни теми?
• да разбирате когато слушате радио или гледате телевизия на английски?
Ако това отговаря на Вашите умения, значи FCE е точно за Вас.

Каква полза Ви носи сертификатът FCE?
Cambridge ESOL е част от световно известния Университет Кеймбридж, прочут със своята история и традиции. Получаването на сертификат FCE от Университета Кеймбридж е сериозно постижение и носи следните преимущества:
• сертификатът е безсрочен
• сертификатът е широко признат в академичните и бизнес среди по света.
• хиляди работодатели, университети и правителствени институции официално признават този сертификат за удостоверение владеене на език на ниво B2 от Европейската езикова рамка (CEFR).
За списък на университетите в Обединеното Кралство, признаващи FCE натиснете тук.
За списък на университетите в САЩ, признаващи FCE натиснете тук.
За подробен списък на институциите, признаващи FCE натиснете тук.
• взимането на този сертификат Ви проправя път към по-високи нива и изпитите САЕ и СРЕ
• той Ви дава увереност да използвате езиковите си умения в напълно реални ситуации.


С какво ще Ви помогне успешното полагане на FCE?
FCE отговаря на ниво B2 от Общата Европейска Езикова Рамка – интернационално призната база за сравнение за езикови умения. Рамката се състои от 6 нива от А1 до С2.

Например за ниво В2 се очаква човек да може:
• Може да разбира основния смисъл на по-сложни изложения по конкретни и абстрактни теми, включително технически дискусии от неговата сфера на специализация.
• Може да общува значително гладко и свободно с носители на езика, което позволява и на двете страни да контактуват с лекота.
• Може да направи ясно и детайлно изложение по широк диапазон от теми, както и да изрази позиция по актуални въпроси, като изтъкне предимствата и недостатъците на различните гледни точки.

Подготовката за този изпит ще Ви даде тези практически езикови умения.

Какво включва изпитът FCE?
FCE се състои от 5 компонента:

Четене: Продължава 1 час и съдържа 30 въпроса върху 3 различни текста. Текстовете са разнообразни и могат да включват статии във вестници или списания, доклади, реклами, брошури, писма, съобщения и др.

Писане: Разполагате с 1 час и 20 мин. за да напишете два кратки текста от по около 120 - 180 думи. От Вас се иска да демонстрирате, че можете да пишете стилово различни текстове, като например писма, доклади, есета, имейли, къси разкази и др.

Употреба на езика: За 45 минути трябва да отговорите на 42 въпроса. Въпросите изискват от Вас да демонстрирате познанията си относно английската граматика и Вашия речников запас.

Слушане: За 40 минути трябва да отговорите на 30 въпроса. Въпросите изискват от Вас да демонстрирате уменията си да разбирате говорим английски в различни ситуации, като например интервюта, лекции, новини и съобщения.

Говорене: Тази компонента на изпита е с продължителност до 14 минути. В тази част на изпита, Вие ще се явите заедно с още един или двама други кандидати. От Вас се изисква да дискутирате теми или материали, като например снимки или възпроизведен текст, както в група, така и самостоятелно.

Всяка компонента има тежест 20% от общата оценка. Възможната крайна оценка е A, B, C, D или E. Кандидатите, които получат оценки A, B или C, се считат за успешно положили изпита и на тях бива издаден сертификат.

Регистрирай се сега!

Списък с изпитни дати за FCE